mobiel 06 57 34 38 04
e-mail info@compathie.nl

Compathie helpt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen; blijvend.

Iedere verandering valt of staat met een visie: welke koers moet er gevaren worden? Een gezonde organisatie heeft een duidelijke koers. Een gewijzigde koers leidt structureel tot veranderingen. Wat betekent dat voor uw organisatie? Uw visie leidt tot verandering, maar de verandering zelf vraagt ook om visie. Compathie helpt u om juist de verandering centraal te stellen en niet alleen de bedrijfsdoelstellingen. Het succes van de veranderingen is ten slotte essentieel voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De wijze waarop de organisatie bij het doorvoeren van veranderingen wordt betrokken is medebepalend voor het succesvol varen van de nieuwe koers.

Het speelveld in de praktijk

Om een verandering werkend te krijgen gaat het niet alleen om het opstellen van een nieuw proces. Het gaat er juist om dat er een nieuwe situatie ontstaat en blijft. Een doordachte implementatiestrategie is hier van levensbelang. De belangrijkste onderdelen van een goede implementatie zijn: resultaat, plannen en sturen, inrichten en ontwerpen, communiceren, opleiden en trainen, verankeren, verbeteren, afsluiten en evalueren.

Integraal gezondheidsmanagement (IGM)

IGM is het systematisch aandacht schenken aan de gezondheid van werknemers binnen organisaties. Losse gezondheidsinterventies werken in de regel niet; een integrale aanpak wel. Het betreft hierbij niet alleen het voorkomen van ziekteverzuim, maar juist het organisatiebreed managen van de gezondheid van het bedrijf. Dat wil zeggen een bedrijf met een prettige sociale en fysieke werkomgeving met gezonde medewerkers, die er met plezier komen werken. Compathie begeleidt organisaties in het zetten van de stap naar integraal gezondheidsmanagement.

Privacyreglement | Algemene voorwaarden | Disclaimer
© 2012-2021: Compathie tekst: Tiggelen Communicatie design: VissenCom technische realisatie: Dualler