mobiel 06 57 34 38 04
e-mail info@compathie.nl

Bakx & Wagenaar bedrijfsartsen

Implementatie van een nieuw verzuimbeleid bij IBN, verzuimcoach. Hier werd het verzuimbeleid omgezet van een reactief naar een proactief model. Het succesvol opleiden en begeleiden van leidinggevenden bij het leren omgaan van het nieuwe beleid. Onderdeel daarvan was het meedenken over en het aanreiken van handvatten voor het oplossen van (zeer) lastige verzuimcases. Resultaat: een nieuw verzuimbeleid dat werkt en een aanzienlijk lager verzuimpercentage in dit bedrijf.
www.bakxwagenaar.nl - www.ibn.nl

Cello, Rosmalen

Uitvoering van een masterplan bij gehandicaptenorganisatie Cello. Hiervoor is onderzoek verricht naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en leidinggevenden in een veranderende werkomgeving. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder meer de invloed van verandering(en) op de manier van werken en de huidige trends in deze context.
www.cello-zorg.nl

Tinguely Netwerk BV, Ardyn/Maetis, Nijmegen

Projectmanager operations bij fusieproces. Invoer van een nieuw facturatieproces met de juiste coderingen en prijzen in het klantsysteem.
www.tinguely-netwerk.nl - www.maetisardyn.nl

Alliantie scholengemeenschap, Nijmegen

Projectmanager voor het invoeren en begeleiden van een verzuimmanagementsysteem. Inbedden van het eigen regie-model verzuimaanpak in de organisatie met daarbij onderzoek naar en de implementatie van het juiste verzuimmanagementsysteem. Onderdeel van de taak was verder het opleiden van HRM, directie en management om met het gekozen systeem te leren werken.
www.professioneleopleidingsschool.nl

Ardyn Arbo & Advies, Nijmegen

Het in de rol van projectmanager succesvol implementeren van verzuimregistratiesystemen en bedrijfsprocessen.
www.maetisardyn.nl

Meer goede verhalen horen over Compathie? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak, telefoonnummer 06 - 57 34 38 04 of mail naar info@compathie.nl.

Privacyreglement | Algemene voorwaarden | Disclaimer
© 2012-2021: Compathie tekst: Tiggelen Communicatie design: VissenCom technische realisatie: Dualler